Franska Byrån  
Info på franska   Info på svenska
Startsida - Franska Byrån Företaget - Franska Byrån Översättning - Franska Byrån Nyheter - Franska Byrån Kontakt - Franska Byrån  
 
 
SFÖ
.
Vad är Sveriges Facköversättarförening?
SFÖ är en förening för facköversättare och andra som önskar höja standarden på översättning till högsta möjliga nivå. SFÖ vill vara till hjälp och nytta för alla som arbetar med översättning inom t.ex. näringsliv, handel, teknik, forskning eller juridik. Den vill vara ett forum både för översättare och uppdragsgivare. SFÖ vill framhålla att översättning är en viktig del av ekonomin och av avgörande betydelse för utbyte av fackmässig internationell handel och förståelse.
.
Syfte
l
Föreningens syfte är att borga för god yrkessed, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan i Sverige verksamma facköversättare, tillvarata facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen och informera om utvecklingen inom professionell översättning.
l
Medlemskap
.
Alla som under minst fem år yrkesmässigt bedrivit översättningsarbete och som kan styrka detta med referenser från tre olika uppdragsgivare i form av fysiska personer, har rätt att ansöka om att bli fullvärdiga medlemmar i föreningen.
© Franska Byrån 2006-2019
Franska Byrån | Box 1322 | 251 13 Helsingborg | Tel: 042-187950 | info@franskabyran.se